top of page

Welkom

Onder de naam buro-P werk ik, Patricia Pisters, als freelance schrijver en educator in de culturele sector. Mijn opdracht-gevers zijn onder andere musea, kunstenaars, uitgeverijen, theaters, erfgoedinstellingen en bibliotheken.

Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen met kunst in aanraking te brengen. Kunst is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, wat dan ook.

Patricia Pisters

Wat ik doe

Tekst

Zaalteksten, lesbrieven, artikelen, biografieën, gedichten, boeken, teksten voor audiotours: ik schrijf en redigeer ze allemaal. Er pruttelen altijd verhalen in mijn hoofd. Sommige daarvan zijn klaar om opgediend te worden...

©  Dagmar Boijens - www_edited.png
©  Dagmar Boijens - www_edited.png

Educatie

Van een enkele rondleiding tot een compleet programma voor een langere periode: ik ontwik-kel en begeleid educatieve projecten van A tot Z. Mijn werkwijze is interactief en speels. Er is geen goed of fout!

Meer

Als creatieve vlinder beperk ik me niet tot tekst en educatie. Soms maak ik uitstapjes naar bijvoor-beeld het theater of de wondere wereld van webdesign. Ook bied ik creatieve coaching-sessies aan.

©  Dagmar Boijens - www_edited.png

Opdrachtgevers

bottom of page