Ik vind het geweldig om mijn passie voor cultuur, natuur en verhalen met anderen te delen. Dat doe ik als gids en workshopgever bij musea, theaters, bibliotheken, erfgoedinstellingen en natuurcentra. Verder heb ik ervaring met het begeleiden van educatieve programma's op scholen en met het coachen van leerkrachten in het basisonderwijs.

Begeleiden

Gids @ C-Mine
Na grote steden als New York, Hongkong en Parijs is de tentoonstelling The World of Tim Burton in het najaar van 2018 in C-Mine Genk te zien.
Als gids neem ik schoolgroepen van het basis- en voortgezet onderwijs mee in de fantasievolle crea-ties van de bekende regisseur.
www.c-mine.be
C-Mine.jpg
logo_CNME-rollen.jpg
Leerkracht O en O leren CNME De Rollen
Als leerkracht Onderzoekend en Ontwerpend leren gaf ik voorbeeldlessen op basisscholen in de Westelijke Mijnstreek om docenten van de groepen 1 tot en met 8 te helpen zich deze methodiek eigen te maken. 
De functie maakte deel uit van het landelijke STEM-project dat staat voor Sciende, Technology, Engineering en Mathemathics. 
    www.derollen.nl

Museumdocent @ Marres

Tijdens Marres Currents #4 werden leerlingen van het VMBO uitgenodigd om zich onder te dompelen in de wereld van de hedendaagse kunst door middel van een rondleiding en

doe-opdrachten. Het aanbod sloot aan

op het programma 'Toon je Talent'.

www.marres.org

Educatie @ De Domijnen
Voor het vernieuwde museum van De Domijnen word ik regelmatig gevraagd om rondleidingen en workshops te geven. Verder heb ik de educatieve programma's ont-wikkeld van De Salon 2016-2017 en van de expositie Object Love in 2018.
 
www.dedomijnen.nl
OL.jpg
1.jpg
3.jpg
5.jpg
Workshopgever @ Heempark Genk
Voor de opening van een natuurspeeltuin in Genk heb ik een serie spellen ontwikkeld
rond het thema bijen. Op de dag zelf
gaf ik workshops 'zaadbommen maken'
en 'kaarsen maken van bijenwas'.
 www.heempark.be
Bokrijk
Bokrijk

Imker
Imker

Imker
Imker

Bokrijk
Bokrijk

1/4
Ateliereducator @ Bokrijk
In 2016 is Bokrijk gestart met een educatief pro-gramma gericht op een aantal ambachten. Tijdens de atelierroutes brood, leer, hout, imker en tex-tiel geef ik rondleidingen en workshops aan vol-wassenen en schoolgroepen van verschillende na-tionaliteiten (NL, EN, DU).
www.bokrijk.be

Kruisbestuiver @ LABIOMISTA

LABIOMISTA is een evoluerend kunstwerk van Koen Van-mechelen. Centraal staat de mix van het leven. Als kruis-bestuiver neem ik mensen mee door het park en vertel ik over Vanmechelens filosofie op het gebied van kunst, ge-meenschap en wetenschap. Maar ook over het verleden van de voormalige mijnsite en zoo van Zwartberg.

 

www.labiomista.be

p-Artefacts
p-Artefacts

Publieksbegeleider @ SCHUNCK*

 

Binnen SCHUNCK* heb ik diverse functies bekleed. Als publieksbegeleider in het museum ontving ik bezoe-kers en informeerde ik hen over actuele activiteiten en exposities.

In de zomer van 2014 heb ik kinderen begeleid tijdens de workshop Even Kleien en heb ik teksten geschre-ven over werken in de eigen collectie voor de nieuwe website. 

Voor de expositie Spielerei (2016) heb ik kijkwijzers voor middelbare scholieren gemaakt (zie hier). En in 2017 heb ik de zaalteksten geschreven en de kijkwijzer gemaakt voor de expositie van illustrator Thé Tjong-Khing.

www.schunck.nl

p-Artefacts
p-Artefacts

Educatie medewerker @ Bonnefanten-

museum

Na het afronden van mijn stage voor de opleiding Kunst-educatie ben ik op oproepbasis bij het Bonnenfantenmu-seum blijven werken. Ik heb er rondleidingen gegeven en speurtochten gemaakt voor exposities in de voormalige dependance in Roermond (ECI).

 

www.bonnefanten.nl

Bonnefantenmuseum
Bonnefantenmuseum - Kijkwijzer.jpg
Gids @ Modemuseum Hasselt
In het Modemuseum begeleid ik schoolgroepen tijdens rondleidingen en workshops. De exposities vormen een mooi kader voor gesprekken over kleding van vroeger, nu en later. 
www.modemuseumhasselt.be
1202_THE_VULGAR_COVER_VISUAL.jpg