Ik ontwikkel educatieve materialen voor kunstenaars, musea, bibliotheken, natuurcentra en scholen. Je moet hierbij denken aan kijkwijzers, speurtochten, lesbrieven en volledige pakketten voor eenmalige activiteiten en doorlopende programma's. Daarnaast heb ik ervaring met het maken van websites en exposities.

Ontwikkelen

Vlindermobiel @ Buitenplaats Kasteel Wijlre - Bonnefanten Hedge House © Moniek Wegdam

Vlindermobiel @ Buitenplaats Kasteel Wijlre - Bonnefanten Hedge House © Moniek Wegdam

Vlindermobiel @ Buitenplaats Kasteel Wijlre - Bonnefanten Hedge House © Moniek Wegdam

Vlindermobiel @ Buitenplaats Kasteel Wijlre - Bonnefanten Hedge House © Moniek Wegdam

1/5

Medewerker communicatie en educatie @

Koen Vanmechelen

Koen Vanmechelen is een conceptuele kunstenaar die werkt aan verschillende projecten. Van maart tot en met augustus 2016 heb ik me bezig gehouden met het maken van een nieuwe, overzichtelijke website.

Tevens werd ik ingezet om persberichten te schrijven en om rondleidingen te geven aan schoolgroepen.

 

www.koenvanmechelen.be

Website KvM_edited.jpg

Galerie medewerker @ Galerie Post +

García

 

Mijn werkzaamheden bij Post + García waren divers. In de galerie heb ik het team versterkt bij de expositie Armando: werken in Carborundum en in de Kunstuitleen zorgde ik ervoor dat de biografieën van de aangeslo-ten kunstenaars up to date waren. Daarnaast heb ik de aanvraag voor de Kunstkoop Regeling 2015-2016 geschreven.

www.postgarcia.nl

Galerie Post + García
Galerie Wansink

Galerie medewerker @ Galerie Wansink

 

In Galerie Wansink heb ik gewerkt aan de voorberei-ding en realisatie van de exposities Co Westerik & Jan RoelandWoody van Amen & Hidde van Schie: The Return of New Romanticism; en Sidi El Karchi: Like a Silent Poet.

Mijn werkzaamheden bestonden uit administratieve en commerciële taken; het inpakken, transporteren en opbergen van kunstwerken; het inrichten van exposities; het schrijven van nieuwsbrieven en web-teksten; en het informeren van bezoekers.

www.galeriewansink.nl

Allround medewerker @ Maastrichts
Veilinghuis
 
In het veilinghuis werden zeer diverse objecten aangeboden: van lokaal glaswerk tot interna-tionale schilderijen en van antieke kasten tot designlampen.
Ik heb geassisteerd bij het innemen en taxeren van objecten, het voorbereiden van de kijkda-gen en het samenstellen van de prijslijsten.

 

www.maastrichtsveilinghuis.nl 

Maastrichts Veilinghuis
Lesprogramma @ Basisschool Loedoes
Voor de groepen 6 van basisschool Loedoes in Sittard heb ik een lesvervangend programma ontwikkeld rond het thema 'water'.
In drie theoretische lessen gingen de leerlingen op zoek naar informatie voor het maken van een creatief eindproduct: een reclamespotje over een flesje heel bijzonder water van eigen bron ...
 
www.loedoes.nl

Coördinator, educatie medewerker @ The

Butterfly House of Stefan Cools 

Stefan Cools is beeldend kunstenaar met een achtergrond in de botanie. Zijn projecten hebben een artistiek, weten-schappelijk en educatief karakter. 

Voor De Vlindermobiel maak ik het educatieve programma voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Ik onderhoud de contacten met de scholen en begeleid de bezoeken. Voor overige projecten heb ik subsidieaanvragen geschreven. De voortgang van zijn werk documenteer ik in de vorm van web- en PR-teksten.

www.stefancools.nl, www.devlindermobiel.nl

Workshop subsidies @

 

The Artist and The Others helpt jonge kunstenaars en creatieve professionals om hun carrière te lan-ceren. Hiervoor worden workshops, lezingen, excur-sies en andere activiteiten georganiseerd.

Op basis van mijn ervaringen heb ik een soort handleiding samengesteld waarmee geïnteresseer-den een subsidieaanvraag kunnen schrijven.

 

www.theartistandtheothers.nl

Gast curator @ The Art Project

 

The Art Project is een onderdeel van Galerie Post + García dat zich toelegt op het verbinden van jonge

kunstenaars en kunstminnaars. 

Als gast curator heb ik de expositie Kingdom Come gerealiseerd met werk van Daniëlle Frenken, Roos Holleman en Christel Verdaasdonk. Ook heb ik een lezing gegeven over dieren in de kunst.

 

www.theartproject.nl

p-Artefacts

Director assistant @ The Ridder

 

Voor de presentatie op Art Rotterdam/Intersections heb ik director Ardi Poels geassisteerd met de voor-bereidingen van de stand en het schrijven van

nieuwsbrieven. Op de beurs zelf heb ik

de pers en bezoekers geïnformeerd over de getoonde werken. Later heb ik een nieuwe website voor The Ridder gemaakt en geholpen met

administratieve taken.

 

www.theridder.com

The Ridder

Tentoonstellingscoördinator @

Gemeente Kerkrade

Mijn eindscriptie van de Master Cultuurwetenschappen stond in het teken van kunstenaar Frans Nols. Tegelijk met het onderzoek naar zijn leven en werk heb ik voor de gemeente Kerkrade een overzichtstentoonstelling samen-gesteld.

Frans Nols wordt samen met Ger Lataster, Pieter Defesche en anderen tot de Amsterdamse Limburgers gerekend. Voor de tentoonstelling heb ik een planning opgesteld, bruikleenovereenkomsten gesloten, het budget bewaakt, het transport geregeld en de werken geselec-teerd en een plekje gegeven. 

De catalogus ‘Frans Nols: zwart-wit in kleur’ vormde een deel van mijn scriptie. Je vindt het document op deze web-site onder het kopje 'Schrijven'.

www.kerkrade.nl

 

Gemeente Kerkrade