Schrijven, redigeren, vertalen

In opdracht schrijf ik onder andere artikelen voor tijdschriftenzaalteksten voor musea, lesbrieven

voor het onderwijs, onderzoeksrapporten voor erfgoedinstellingen en subsidieaanvragen

voor kunstenaars. Verder heb ik ervaring met het redigeren van allerlei soorten

teksten, vooral kinderboeken, en het vertalen van Engelse en Duitse

teksten naar het Nederlands (en soms ook andersom). 

pr-materiaal
zaalteksten
gedichten
artikelen
 

Trezoria

Er dwarrelen altijd verhalen rond in mijn hoofd. Op dit moment

werk ik aan een plek online én offline om ze te uiten in woord en beeld.